Hoe gaat Gyverda om met de privacy van o.a. haar leden?

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Hoe gaat Gyverda om met de privacy van o.a. haar leden?

Beste leden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers,

Met ingang van 25-05-2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.  Middels dit bericht willen wij jullie informeren wat AVG is en hoe wij hier als Gyverda mee omgaan.

Wat is AVG?
De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van onze privacy rechten, maar geeft hierdoor direct meer verantwoordelijkheid aan organisaties en is van toepassing in heel Europa.

Maar wat betekent de AVG voor Gyverda?
Wij als Gyverda dienen onze processen en gegevensverwerking vast te leggen. Welke informatie verzamelen wij (van o.a. onze leden, donateurs, leiding, vrijwilligers) en waarvoor gebruiken we deze informatie? Hoe slaan wij deze informatie op, en de belangrijkste: hoe beveiligen wij deze informatie? Hoe kunnen wij ons zo goed mogelijk beschermen tegen een cyberaanval, maar ook fysieke inbraak zodat de privacy van o.a. onze leden niet geschonden wordt.  Al deze processen, gegevensverwerking en beveiligingsmaatregelen hebben wij in beeld gebracht en geüpdatet.

Hoe gaat de Gyverda om met jullie gegevens?
In onze privacy verklaring wordt precies weergegeven welke informatie (persoonsgegevens) wij verzamelen, verwerken en hoe we deze informatie beveiligen. De privacyverklaring is tevens te downloaden op onze website onder ‘downloads’.

Moet ik als bestaand lid, donateur of sponsor nog actie ondernemen?
Op onze site onder downloads hebben wij ons toestemmingsformulier toegevoegd. In dit formulier staat vermeldt welke persoonlijke informatie wij eventueel kunnen gebruiken. Denk hierbij aan onze digitale nieuwsbrief (uitslagen wedstrijden etc), maar ook gebruik van foto’s en het delen van deze informatie via social media of groepapps.

Ben je het hier niet mee eens en kan je niet akkoord gaan met het genoemde in ons toestemmingsformulier dan verzoeken wij je vriendelijk dit per email aan ons door te geven; dit kan per mail aan gyverda@hotmail.com of via het contactformulier op onze website.

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat jullie akkoord zijn met onze privacyverklaring en toestemmingsverklaring.

Mochten er nog vragen zijn dan kan je hiervoor onze leiding benaderen of contact met ons als bestuur opnemen via bovengenoemd emailadres of contactformulier van de website.

Groet, Carmen Bakhuis
Namens bestuur Gyverda

Realisatie: JBBH Webdesign